Tag Archives: Silica Gel

การใช้งานและประโยชน์ของ Silica Gel

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นซิลิคอนไดออกไซด์โดยทั่วไปในรูปแบบที่มีรูพรุนและเป็นเม็ด Silica Gel นี้ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีรูพรุนของอนุภาคขนาดเล็ก เป็นสารดูดความชื้นที่เป็นที่นิยมในหลายแห่ง นอกจากนี้ยังใช้ในครัวเรือนในรูปแบบของแพ็คเก็ต ใช้เพื่อควบคุมปริมาณความชื้นในบริเวณโดยรอบดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการรักษาวัสดุต่างๆจากการทำให้เสีย ผลไม้ผักและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำนวนมากถูกเก็บไว้ใกล้กับเจลนี้ นี้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากการทำให้เสีย มีหลายชนิดของเจลซิลิก้า นี่คือบางส่วนของสายพันธุ์หลัก

Silica Gel นี้ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับการดูดซับ

มีเจลสีหลายแบบ ซิลิกาเจลสีส้มและซิลิกาเจลสีขาวเป็นพันธุ์ที่ใช้บ่อย รูปแบบเจลของผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ง่ายต่อการมีพื้นที่ผิวกว้าง รูพรุนของเจลดูดซับโมเลกุลของวัสดุต่างๆจึงพิสูจน์ให้เป็นประโยชน์อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ความหลากหลายของเจลนี้จึงมีประโยชน์มาก ในอุตสาหกรรมSilica Gel จะสัมผัสกับส่วนผสมและดูดซับสิ่งสกปรก ดังนั้นการทำให้บริสุทธิ์ของส่วนผสมต่างๆเป็นไปได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ มีโครงสร้างต่างๆที่ใช้สำหรับการดูดซึมของสารผสมที่เหมาะสม

นอกจากนี้Silica Gel นี้ยังสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

เมื่อขั้นตอนการดูดซับเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้เจลกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้น้ำ เจลสามารถรับได้อีกครั้งโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิเฉพาะกว่า 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลาสองสามชั่วโมง ส่งผลให้เจลกลับมาใช้งานได้มากขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมเคมี ทำให้เจลราคาถูกและเพิ่มมูลค่าของเงิน ดังนั้นอุตสาหกรรมต่างๆจึงเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

เนื่องจากกลไกการดูดซับของมันเจลนี้ใช้ในหลายอุตสาหกรรม มันถูกใช้เป็นสารดูดความชื้นในหลาย ๆ แห่ง หลายสิ่งหลายอย่างต้องเก็บในอากาศที่มีความชื้นต่ำ เนื่องจากความชื้นชื้นซากปรักหักพังของสิ่งต่างๆเช่นอาหารอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ จำเป็นต้องมีSilica Gel นี้อยู่ใกล้ ๆ ช่วยลดความชื้น ดังนั้นจึงใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในระหว่างการขนส่งและการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเจลนี้มีบทบาทสำคัญ ทำงานด้วยตัวเองเพื่อให้ความชื้นต่ำสุด ใ

นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต้องรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถูกต้อง หากโรงงานไม่สามารถผลิตได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน อาจทำให้เกิดการสูญเสียได้มาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้อุตสาหกรรมใช้Silica Gel นี้ในระบบอากาศของพวกเขา คุณจะพบSilica Gel นี้ในระบบอากาศจำนวนมาก โดยการใช้เครื่องอัดอากาศสามารถรักษาคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลา เจลนี้ใช้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด