Tag Archives: เครื่องนับธนบัตร

จุดสำคัญน่ารู้เพราะว่าเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรเป็นเครื่องที่ใช้นับส่วนแบ่งธนบัตรไม่ก็บอกค่าของแบงค์ที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับธนบัตรจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลายหลากขึ้นอยู่กับความประสงค์ใช้งานที่ผิดแผกแตกต่างกัน

เครื่องนับธนบัตรที่มีค่าไม่แพงจักมีฟังก์ชั่นการดำเนินการไม่มากกับมีความเร็วในการนับค่อนข้างช้าๆ ในขณะที่เครื่องนับเงินที่มีค่าสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงพร้อมทั้งฟังก์ชั่นงานการที่มากมายกินความกำลังเร็วในการที่สูง

ขั้นตอนใช้งานเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรใช้ ไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งนับแบงค์ขั้นสูงหรือสิ่งนับธนบัตรฐานราก ผู้บริโภคเครื่องไม่จำเป็นต้องมีวิชาความรู้ทางเทคนิคมาก่อน ข้อแนะหรือทางใช้งานเครื่องมีอยู่ในคัมภีร์การใช้เครื่อง

ปกติผู้บริโภคจะใส่ธนบัตรในช่องรับธนบัตร (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง) สิ่งนับธนบัตรจะเกริ่นทำงานโดยอัตโนมัติ และผลการนับจะส่อที่หน้าหน้าจอแสงผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งโควตาการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแผงความคุม

ชนิดของเครื่องนับธนบัตร

1.เครื่องนับธนบัตรสามารถนับโควตาระบิลหรือสามารถบอกราคาของธนบัตรได้

เครื่องนับธนบัตรที่มีอยู่ฟังก์ชั่นการทำงานแค่นับโควตาฉบับ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะเปล่าได้มีฟังก์ชั่นการบอกมูลค่าของธนบัตร

2.เครื่องนับธนบัตรประเภทบอกมูลค่าหรือ worth counter จะมีซอฟต์แวร์การประมวญที่ซับซ้ำเพื่อวิเคาระห์ว่าธนบัตรแต่ละต้นฉบับเป็นประเภทค่าอะไร พร้อมบอกมูลค่าร่วมชุมนุมของธนบัตรที่ทำการ อีกต่างหากยังสามารถบอก เรื่องประกอบต่างๆบนหน้าผล เช่น จำนวนรวมฉบับ ราคาของธนบัตร สามารถดูได้โดยร่วมรวมกลุ่มหรือแยกเป็นตามกลุ่มราคา

การดำเนินงานของเครื่องนับธนบัตร

เมื่อวางธนบัตรบนช่องรับธนบัตร ที่ระหว่างรับธนบัตรจะมีเซ็นเซอร์เริ่มทำงาน/หยุดทำงาน เครื่องนับแบงค์จะเริ่มการดำเนินการโดยโดยอัตโนมัติ เครื่องจะลำเลียงธนบัตรเข้าในตัวเครื่อง โดยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจธนบัตรปลอม เซ็นเซอร์การนับผลรวมต้นฉบับ กับท้ายที่สุดก็ผ่านมายังช่องรับธนบัตรข้างล่าง