Category Archives: คอมพิวเตอร์

โปรแกรมหวยกับวิธีการจัดการแบบใหม่ๆ

โปรแกรมหวยยังมีวิธีการจัดการแบบใหม่ๆ อีกมาก หากท่านสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้เขียนตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ด้านล่าง

 

  1. บันทึกรายการขายได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้แป้นบันทึกที่เป็นตัวเลขทางด้านขวาของแป้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก (คล้ายคลึงกับการใช้เครื่องคิดเลข เหตุเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความถนัดการใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้ว) หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์ขณะทำการบันทึกรายการ มีระบบช่วยป้อนข้อมูลอัตโนมัติกับข้อมูลจำพวก มีระบบตรวจสอบความถูกต้องในขณะขณะบันทึกข้อมูล

 

  1. จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ แยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ คำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

  1. แสดงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน คำนวณค่าความเสี่ยงของแต่ละชนิด และค่าความเสียงรวมของแต่ละหมวด รวมทุกหมวด โดยหักจำนวนเงินค่าขายและค่าเปอร์เซนต์การขายแล้ว

 

  1. กำหนดลิมิตหรืออั้นตัวเลข และตัดยอดขายในแต่ละหมวดออกได้ทุกหมวด และต้องคำนวณค่าความเสี่ยงของแต่ละหมวดที่เหลือไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนค่าลิมิตที่จะตัดออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้ วิธีนี้จะทำให้เก็บยอดซื้อไว้ได้มากกว่าวิธิเดิม เนื่องจากผู้ใช้ทราบความเสี่ยงของการเกิบยอดซื้อตัวเลขใดๆ อย่างชัดเจน ลดความเครียดหรือความกังวล ตัวเลขที่ตัดออกสามารถ สั่ง Print ลงในกระดาษได้ละเอียด ชัดเจน สำหรับส่งเจ้ามืออื่น

 

  1. สามารถกำหนดลิมิตหรืออั้นตัวเลขแต่ละตัวเป็นการเฉพาะได้ตามต้องการ ทั้งก่อนและหลังเริ่มบันทึกรายการ ตัวอย่างเช่น 3 บน เลข 000 หากต้องการเก็บไว้มากกว่าลิมิตหรือน้อยกว่าลิมิตทั่วไป ก็สามารถกำหนดได้

 

  1. ตรวจรางวัลหลังหวยออก แสดงผล กำไร/ขาดทุน หลังหักยอดขายและเปอร์เซ็นต์คนขาย พร้อมรางวัลของเลขอั้นที่ตัดไปซื้อเจ้ามืออื่นๆ

 

  1. รายงานผู้ที่ถูกรางวัลทั้งหมด, แยกตามลูกค้าแต่ละราย, พิมพ์รายงาน

 

  1. โปรแกรมหวยนี้ใช้เวลา 1 ปี ในการเขียน, ทดสอบ, พัฒนา, แก้ไข อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลามากว่า 7 ปี ทำงานได้รวดเร็ว มีความสมบูรณ์ เป็นที่พอใจของผู้ใช้ทั่วไป ทำรายการคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ ปัจจุบันมีเวอร์ชั่นใช้กับระบบเครือข่าย ( Lan ) ติดตั้งง่าย ผู้ใช้สามารถติดตั้งเองได้ เพียงแต่กำหนดที่ตั้งของลูกข่าย โปรแกรมหวยจะสามารถ ค้นหาและรวบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนลูกข่ายได้ตามปริมาณที่ต้องการ ทั้งนี้แล้วแต่ปริมาณงาน